Proiectarea continuturilor la clasa pregatitoare, partea a II-a

de Cristina Botezatu

de Cristina Botezatu

Curriculum-ul pentru învăţământul primar, specific clasei pregătitoare, prin abordarea sa integrată, reprezintă o noutate în învăţământul românesc, respectă principiul continuităţii între nivelurile sistemului de învăţământ şi promovează învăţarea în rezonanţă cu profilul psihopedagogic şi fizic al şcolarului mic.

În clasa pregătitoare copilul învaţă, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea armonioasă la această etapă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. La acest nivel de vârstă, abordarea trebuie să se bazeze pe cunoaşterea sincretică, integrată, globală. Învăţătorul urmăreşte sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele prevăzute în schema orară, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală.

Programa fiecărei discipline oferă un parcurs curricular coerent, racordat la nevoile şi preocupările şcolarilor mici şi la nivel începător de achiziţie, în concordanţă cu profilul de formare specific ciclului achiziţiilor fundamentale. Se vizează atingerea competenţelor generale, respectiv a celor specifice.

Competenţele specifice sunt ale clasei pregătitoare, dar constituie în acelaşi timp şi etape în formarea competenţelor generale prevăzute pentru ciclul curricular al achiziţiilor fundamentale.

Ghidul nostru se doreşte a fi util actualilor, dar şi viitorilor învăţători.

         Lucrarea prezintă aspecte concrete de proiectare didactică la clasa pregătitoare:

  • scheme orare,
  • modele de orar,
  • planificări calendaristice,
  • planificări secvenţiale pe unităţi de învăţare, abordate integrat.

 

Unitatea de învăţare stimulează abordarea tematică a conţinuturilor învăţării, este o structură didactică şi flexibilă, coerentă în raport cu competenţele specifice. Pentru a da semnificaţie universului şcolar, abordarea cea mai potrivită este cea organizată pe teme familiare, care au sens pentru copil. Anotimpurile, lumea animalelor, a poveştilor, a jucăriilor, familia sunt elemente relevante pentru contexte semnificative de învăţare la această vârstă.

Conţinuturile aparţin fiecărei discipline şi vizează dezvoltarea competenţelor specifice acesteia, prin utilizarea diferitelor activităţi de învăţare.

Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. Pentru realizarea competenţelor specifice, sunt propuse diferite tipuri de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului şi pot fi integrate strategiilor didactice adecvate unor contexte de învăţare variate. Întrucât fiecare programă şcolară propune o ofertă flexibilă, cadrul didactic are posibilitatea de a modifica, a completa sau a înlocui activităţile de învăţare, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă.

Proiectarea conţinuturilor este conform „Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a” din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr 3654 din 29.03.2012, cât şi programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, aprobate prin ordin al ministrului nr. 3656/29.03.2012.

Prin urmare, aspectele concrete prezentate în acest îndrumător constituie un model, o sugestie, având în vedere că proiectarea didactică este un autentic act de creaţie în care se reflectă personalitatea şi creativitatea învăţătorului.

Sperăm ca lucrarea noastră să fie de un real folos în proiectarea cât mai eficientă a conţinuturilor specifice clasei pregătitoare, în lumina noilor cerinţe ce rezultă din Curriculumul Naţional pentru Învăţământul primar adoptat de Ministerul Educaţiei Naţionale..

Autoarele

 CUPRINS

Argument………………………………………………………………………………………3

                        Proiectarea integrată a unităților tematice

  • Bucurii de iarnă ( săptămâna  XIV)……………………………………………………7
  • În lumea celor care nu cuvântă ( săptămânile XV, XVI, XVII, XVIII ) …….15
  • Poveștile copilăriei ( săptămânile XIX, XX, XXI, XXII ) ………………………49
  • Primăvară, bine ai venit ! ( săptămânile XXIII, XXIV, XXV, XXVI ) ………..82
  • Despre meserii ( săptămânile XXVII, XXVIII, XXIX ) ………………………..114
  • Jocuri și jucării ( săptămânile XXX, XXXI, XXXII ) ……………………………134

·         A sosit vacanța ! ( săptămânile XXXIII, XXXIV ) ………………………………156

buton-cumparare

Leave a Comment